Budownictwo – dziedzina gospodarki

Budownictwo – dziedzina gospodarki

Budownictwo to dział gospodarki. Jest to dziedzina działalności człowieka, która związana jest przede wszystkim ze wznoszeniem, tworzeniem różnych obiektów budowlanych. Inżynieria lądowa to nauka, która obejmuje dziedzinę jaką jest budownictwo. Budownictwo to bardzo szerokie pojęcie. To nie tylko teoria to również praktyka, która jest stosowana podczas budowania różnych obiektów. Pojęcie obiekty budowlane nie dotyczą tylko i wyłącznie domów, budynków użytkowych, bloków, to także mosty, tunele, drogi itd. Budownictwo zajmuje się również odbudową, przebudową, konserwacją i modernizacją obiektów, które już istnieją. Dziedzinę tą można podzielić na budownictwo lądowe i budownictwo wodne. Podział ten dotyczy umiejscowienia obiektów, które powstają lub też są odnawiane czy też modernizowane. Do działów budownictwa można również zaliczyć rozbiórki różnych obiektów, które np. nie nadają się już do mieszkania czy też nie spełniają wymagań technicznych. Jak widać budownictwo to bardzo rozległa dziedzina. Jest ona niezwykle ważna. Gdyby nie specjaliści z tej dziedziny nie mielibyśmy gdzie mieszkać, nie byłoby dróg, mostów, portów itd. Niestety jest to bardzo trudny dział gospodarki, który wymaga wiele lat nauki, a następnie praktyki. Jednak warto ponieważ budownictwo wciąż się rozwija.