Czy jest możliwość legalizacji samowoli budowlanej

Czy jest możliwość legalizacji samowoli budowlanej

Jeżeli planujemy wybudować sobie na przykład dom, warto zadbać o wszystkie możliwe pozwolenia budowlane, by nie mieć później problemów, gdyż przy stosowaniu samowoli budowlanej organ nadzoru budowlanego może nakazać nam rozbiórkę tak postawionej budowli. Czy jednak prawo dopuszcza zalegalizowanie budowy, zrealizowanej bez stosownych pozwoleń na budowę? Okazuje się, że jest taka możliwość, po spełnieniu szeregu warunków – są one określone w ustawie z 2008 roku. Jeśli staramy się o zalegalizowanie rozpoczętej już budowy, należy koniecznie przedstawić decyzję, jaka uzyskaliśmy w kwestii warunków zabudowy – oczywiście musi być ona zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Oczywiście warunkiem niezbędnym jest, aby ta decyzja była uprawomocniona przed wydaniem na przykład decyzji o rozpoczęciu rozbiórki danego obiektu. Każde postępowanie dotyczące legalizacji rozpoczętej już budowy jest wszczynane z urzędu, z taka datą, kiedy po raz pierwszy organ nadzoru budowlanego powziął informacje o prowadzonej bez pozwolenia budowie. Następnie w trakcie postępowania nadzór budowlany ustala, czy nasza budowa prowadzona jest pod względem technicznym i posiadanej dokumentacji w należyty sposób, czy zachowane są wszystkie przepisy prawa budowlanego oraz czy w ogóle istnieje możliwość, by dany obiekt został fizycznie doprowadzony do stanu, kiedy będzie dalej kontynuacja prac budowlanych zgodna z obowiązującym prawem. W momencie wszczęcia postępowania tego rodzaju, zostaje dalsza budowa obligatoryjnie wstrzymana, nieważne, w jakim jest stadium i procesie zaawansowania prac. Co ciekawe, takie postanowienie nie podlega zaskarżeniu, według ustaleń w nim zawartych jesteśmy zobowiązani w odpowiedni sposób zabezpieczyć budowę i dostarczyć do urzędu odpowiednie dokumenty związane z nasza inwestycja.