Czy na każdej działce można postawić domek letniskowy

Czy na każdej działce można postawić domek letniskowy

Jeśli już kupiliśmy wymarzoną działkę, kolejnym marzeniem do spełnienia będzie pewnie wybudowanie na niej chociażby domku letniskowego, by mieć gdzie odpocząć i podładować akumulatory. Jednak nie na każdej działce taka inwestycja będzie możliwa do zrealizowania. Stosowna informacje na pewno zdobędziemy w tej kwestii po udaniu się do właściwego miejscowo urzędu gminy. Tam zapoznamy się z planem zagospodarowania przestrzennego danego miejsca, jeżeli oczywiście taki plan dla tego terenu istnieje, bowiem niektóre gminy w ramach oszczędności nie tworzą często takich planów dla całego terytorium. W takiej sytuacji warto uzyskać informacje, czy istnieje możliwość uzyskania warunków zabudowy w danym terenie oraz jakie ewentualnie warunki musiałaby spełniać nasza budowlana inwestycja. Jeżeli okaże się, że działka, którą nabyliśmy lub dopiero planujemy nabyć, ma charakter rolniczy, nie uzyskamy zezwolenia na budowę domu letniskowego. Jeżeli działka ma powierzchnie powyżej 30 arów, można wtedy wystąpić o zezwolenie na budowę tak zwanej zabudowy siedliskowej. Oznacza to, że obok domu mieszkalnego będziemy musieli tu wybudować również, co najmniej jeden budynek gospodarczy. Kolejny warunek mówi, że w sytuacji, kiedy gleba na naszej działce jest dobrej klasy, od I do III, bardzo trudno jest odrolnić taki obszar, by móc uzyskać właśnie zezwolenie na budowę domu na tego rodzaju terenie. W sytuacji, jeżeli dana gmina przeprowadza procedurę tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu i zamierza uzyskać pozwolenie na zmianę przeznaczenia ziemi, dotychczas istniejącej jako grunt rolny lub tez leśny, musi wystąpić ze stosownym wnioskiem albo do ministra leśnictwa, albo też do marszałka województwa.