Dobór najlepszego paliwa do instalacji grzewczej

Wybierając rodzaj instalacji grzewczej, jaka ma być zamontowana w danym budynku należy podjąć decyzję odnośnie paliwa, jakie będzie stosowane. Instalacja grzewcza wykorzystywana jest przede wszystkim do zapewnienia odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczeń. Niewielka część jej mocy użytkowana jest na potrzeby podgrzewania wody użytkowej. To, jakie paliwo okaże się najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla danego domu zależy od jego dostępności oraz kosztów. Koszty dotyczą zarówno codziennego użytkowania domu, jak i samej inwestycji. Jednym z najtańszych rozwiązań jest instalacja gazowa. Rozwiązanie takie niesie ze sobą dużo wygody dla użytkownika, jednak możliwe jest jedynie tak, gdzie istnieje możliwość utworzenia przyłącza do sieci. W przypadku, gdy wykorzystanie gazu ziemnego nie jest możliwe można zdecydować się na instalację zasilaną paliwem płynnym. Może być to zarówno płynny gaz, jak i olej opałowy. Oba te paliwa uważane są za ekologiczne, a instalacje zasilane w ten sposób nie wymagają większej obsługi. Paliwo do instalacji tego typu musi być uzupełniane okresowo w zależności od zużycia. Najczęściej częstotliwość wynosi kilka razy na rok. Konieczne jest również zapewnienie odpowiednio dużego miejsca do magazynowania paliwa. Paliwa płynne są droższe w eksploatacji od gazu ziemnego.