Domy z drewna

Dom z drewna, może być zbudowany według trzech typów. Możemy tu wyróżnić typ wiejski, typ polski, oraz typ polski z ostatkami. Typ wiejski charakteryzuje się konstrukcją wieńcową, i jest wykonywana z bali, o grubości 16, lub 22 centymetrów. Pierwsza warstwa bali, która potocznie nosi nazwę podwaliny, mocowana jest do fundamentu za pomocą kotew. Łączenie bali w narożnikach, jest wykonane na wzór jaskółczego ogona. Bale pomiędzy sobą są tak montowane, ze każda z nich w części spodniej ma wycięcie w kształcie trójkąta, co powoduje zachodzenie jednego bala, na drugi bal. Budowa domu, tę metoda polega na układaniu bali, poszczególnymi warstwami, na całej długości ścian. Do budowy domu z drewna, tą metodą używa się drewna sosnowego, lub świerkowego, o naturalnej wilgotności. W przypadku polskiego typu, budowania domów z drewna, mamy do czynienia z konstrukcją, która składa się z podwaliny mocowanej do fundamentu za pomocą kotew, podobnie jak w przypadku typu wiejskiego. Natomiast różnica polega na tym, że na podwalinie umieszcza się łątki, czyli słupy. W narożnikach domu montuje się słupy narożne, a w różnych odstępach od nich słupy pośrednie. Pomiędzy słupami, natomiast montowane są sumiki. Całą konstrukcje od góry zamyka się oczepem – belką, który ostatecznie wzmacnia konstrukcję. Trzeci typ czyli polski z ostatkami, podobny jest do tradycyjnego polskiego, z tą tylko różnicą ze sumiki łączą się za pomocą specjalnych nacięć w narożnikach.