Inwestycje w trudnych czasach

Inwestycje w trudnych czasach

Trudno powiedzieć, czy jest to zasługa medialnego szumu, czy obiektywnej i chłodnej kalkulacji, nie mniej jednak odkąd zbankrutowało kilka amerykańskich banków, ludzie podchodzą mniej ufnie do tych instytucji finansowych. Ich niechęć jest bardzo zauważalna głównie w kwestii inwestowania na giełdzie. Boją się lokować swój kapitał w akcje. Nie mniej jednak sceptyczne podejście można spotkać także w kwestii lokat ze stałym oprocentowaniem. Ludzie wracają do tradycyjnych sposobów gromadzenia majątku. Wolą nie trzymać pieniędzy na koncie bankowym. Stąd też wspaniałym sposobem na lokatę kapitału, który w chwili obecnej przeżywa swój renesans, jest zakup nieruchomości. To, jakie nieruchomości są kupowane, jest kwestią dość zróżnicowaną. Duże zainteresowanie dotyczy zarówno ziemi, jak i budynków. Ludzie polują zwłaszcza na takie kawałki gruntu, które w przyszłości mają szansą przebiegać w okolicy dróg, na przykład autostrad. Nawet jeśli trasa nie będzie biegła bezpośrednio przez działkę, położenie w okolicy daje szansę na wzrost atrakcyjności terenu i jego ceny, można na takim gruncie wybudować stację benzynową lub centrum logistyczne. Inwestowanie w nieruchomości często łączy się z chęcią czerpania stałego dochodu głównie z wynajmu. Wynajmować można oczywiście nie tylko mieszkania czy domy, ale także powierzchnie biurowe, handlowo-usługowe lub nawet lokale magazynowe. Ulokowanie swojego majątku w nieruchomości pozwala na to, by w razie nagłej potrzeby posiadania większej sumy pieniędzy, po prostu pozbyć się posiadanego lokalu lub gruntu. Oczywiście trudno przewidzieć, czy w momencie odsprzedawania nabytego dobra, uzyska się dochód czy stratę.