Jak otrzymać warunki zabudowy danego terenu

Jak otrzymać warunki zabudowy danego terenu

Jeśli nabyliśmy działkę, a nie jest to działka typowo budowlana i nie zostały wydane dla niej warunki zabudowy, musimy złożyć odpowiedni wniosek do wydziału architektury właściwego miejscowo urzędu gminy o wydanie nam takich warunków. Warunki zabudowy to nic innego, jak cały szereg informacji o możliwości, jak możemy nasza działkę zagospodarować, jaki wybudować budynek, o jakich parametrach, powierzchni, dachu itp. Mówi również o tym, w jaki sposób mogą być doprowadzone poszczególne media do naszej nieruchomości. Składając wniosek o wydanie warunków zabudowy, jesteśmy obowiązani do złożenia również szeregu niezbędnych załączników. Na pewno w ich skład wejdzie mapa geodezyjna, określone warunki przyłączenia poszczególnych mediów, może być też wymagany w niektórych gminach projekt budynku lub przynajmniej jego założenia koncepcyjne, mówiące o najważniejszych parametrach tej inwestycji. Niezbędny będzie tez jako załącznik pobrany w starostwie powiatowym wypis z rejestru gruntów. Gminy na swoich stronach internetowych zamieszczają zazwyczaj informacje, jakie załączniki powinny być złożone wraz z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy oraz jaką formę ma przybrać sam wniosek – można złożyć go na specjalnym druku, co ułatwi cały proces. Jeżeli chodzi o przyłączenie do działki poszczególnych mediów, to należy złożyć w każdej sprawie osobny wniosek i dołączyć stosowne do wymaganej procedury załączniki, Przy każdym takim wniosku powinna być oddzielna mapa sytuacyjno – wysokościowa, otrzymana z wydziału architektury urzędu gminy. Na wydanie poszczególnych decyzji możemy oczekiwać nawet do dwóch miesięcy – zależy to od konkretnego dostawcy mediów.