Kolejność prac budowlanych

Kolejność prac budowlanych

Etapy związane z budową domu są bardzo dokładnie określone. Niemożliwe staje się ich pominięcie, zmiana ich kolejności, czy zrezygnowanie z niektórych z nich. Wynika to między innymi z tego, że poszczególne etapy następują po sobie, są ze sobą bardzo ściśle powiązane, a tym samym pominięcie jednego z nich, powoduje, że niemożliwe staje się przejście do następnego. Z tego też względu prace budowlane zawsze zaczynają się od wykonania fundamentów, oraz piwnicy, o ile jest ona przewidziana w projekcie domu. Następie powstają kolejne ściany, ścianki oraz stropy. Wylanie posadzek, kładzenie tynków na ściany oraz wszelkie inne prace wykończeniowe mogą być wykonane dopiero wtedy, kiedy na domie położony jest już dach, oraz wprawione są okna oraz drzwi wejściowe. Wcześniejsze położenie posadzek będzie oznaczać ich zniszczenie, podobnie jak zbyt wczesne wykonanie tynków na ścianach. Pomimo tego, że wiele osób uważa, że możliwe jest wcześniejsze wykonanie tynków, to nie można zapominać o tym, że mogą one popękać, w związku, z czym konieczne stanie się ich skucie, oraz ponowne położenie. W takiej sytuacji powstają dodatkowe koszty, których można przecież uniknąć. Z tego też względu przestrzeganie poszczególnych etapów podczas budowy domu jest bardzo ważne i wpływa na to, jaki będzie końcowy efekt prac budowlanych.