Kwestie formalne związane z budową domu

Kwestie formalne związane z budową domu

Osoby, które rozpoczynają budowę własnego domu poszukują bardzo często osoby, która powiedziałaby im, jakiego rodzaju formalności muszą dopełnić, nim będą mogli rozpocząć budowę. Jest to bardzo ważna kwestia, której niedopełnienie wiąże się z bardzo ostrymi konsekwencjami, które mogą prowadzić do wydania decyzji nakazującej rozbiór nowo zbudowanego domu. Aby uniknąć takiej sytuacji, oraz związanej z nią bardzo wysokich kosztów, każdy przyszły właściciel domu, musi zwracać przede wszystkim uwagę na kwestie formalne. Już w czasie wizyty w biurze projektowym, należy skorzystać z wiedzy projektanta i zadać mu pytanie, dotyczące właśnie kwestii formalnych. Jest to o tyle ważne, że znaczna część osób, które decydują się na budowę domu, nie wie na przykład, że musi wystąpić z wnioskiem do wodociągów o ustalenie przyłącza czy do gazowni. Tym samym są to bardzo ważne kwestie, od których może być na przykład uzależnione to, czy osoba otrzyma pozwolenie na budowę, czy też będzie musiała uzupełnić braki w dokumentacji. Z tego też względu im wcześniej dopełnione zostaną wszelkie formalności, tym wcześniej będzie mogła rozpocząć się budowa domu. Nie mniej jednak należy pamiętać o tym, aby ogrodzić teren budowy, zabezpieczyć go przed wejściem osób trzecich, a także umieścić tablicę informacyjną, na której znajdą się informacje dotyczące tego, jakiego rodzaju inwestycja jest prowadzona w tym miejscu.