Obwody instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna w każdym budynku podzielona jest na obwody. Ilość obwodów może być różna, w zależności od potrzeb użytkowników danego budynku oraz możliwości technicznych. Dla każdego obwodu napięcie może być oddzielnie włączane i wyłączane za pomocą odpowiednich urządzeń umieszczonych w tablicy rozdzielczej. Każdy z obwodów powinien posiadać własne zabezpieczenie chroniące go przed zwarciami oraz przeciążeniami. Dodatkowo obwody posiadają również inne, wspólne zabezpieczenia. W przypadku urządzeń, które posiadają bardzo duży pobór mocy należy montować je do oddzielnych obwodów. Do jednego obwodu nie powinny zostać również podłączane jednocześnie gniazdka sieciowe oraz źródła światła w postaci lamp montowanych na stałe. Obwody w instalacji elektrycznej mogą być obwodami jednofazowymi lub trójfazowymi. Obwody trójfazowe stosowane są wówczas, gdy do sieci podłącza się urządzenia pobierające bardzo dużo mocy. Wykonanie takiego obwodu jest bardziej kosztowne, gdyż wymaga zastosowania innych materiałów m.in. wielożyłowych przewodów. Obwody w instalacji powinny zostać zaplanowane w ten sposób, by wszystkie były miej więcej równomiernie obciążone. W przypadku niewielkich domów jednorodzinnych bardzo częstym błędem jest stosowanie małej ilości obwodów. Często jedno piętro stanowi jedną strefę.