Odpowiednie zabezpieczenie instalacji

Instalacja elektryczna w każdym budynku musi przede wszystkim spełniać wymogi bezpieczeństwa. Wykonując nową instalację koniecznie należy ją uziemić. Elementem uziemiający chroni przed porażeniem użytkowników prądem elektrycznym. Prąd ten może pojawić się na powierzchni metalowych urządzeń elektrycznych, które uległy uszkodzeniom i nie działają prawidłowe. Instalacja elektryczna musi być wykonana w taki sposób, by każde gniazdo wyposażone zostało w styk ochronny. Styk ten łatwo zauważyć, gdyż jest to charakterystyczny bolec w gniazdku. Styk ochronny połączony jest z uziemieniem za pomocą specjalnego przewodu. Przewód ochronny przyłączany jest również do różnego rodzaju lamp oraz włączników i wyłączników. Uziemienie domowej instalacji elektrycznej jest zwykle połączone z elementami odgromowymi. W budynkach stosować można różnego rodzaju uziemienie. Pierwsze z nich to uziemienie fundamentowe. Znajduje się ono w fundamencie i wykonane jest z elementów stalowych. Uziemienie otokowe to również elementy stalowe w postaci taśmy lub prętów, tu jednak są one ułożone wzdłuż obwodu budynku. Ostatnim rodzajem uziemienia jest uziemienie pionowe. Jego wykonanie polega na wbiciu w ziemię stalowych prętów, które połączone są z pozostałą częścią instalacji. Uziemienie fundamentowe wykonywane jest w nowych budynkach.