Podział obiektów budowlanych

Podział obiektów budowlanych

Obiekt budowlany to przede wszystkim stała bądź też tymczasowa konstrukcja. Stanowią one całość zarówno pod względem technicznym jak i użytkowym. Wszystkie obiekty budowlane wyposażone muszą być w odpowiednie instalacje (elektryczne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe itd.) i inne niezbędne urządzenia. To wszystko ma się przyczynić do tego, żeby obiekt spełniał swoja funkcję. Obiekt budowlany powstaje przez kilka etapów. Pierwsze to etap planowania. Powstają szkice i plany nowej budowli. Kolejny etap (faza) to budowa obiektu. Zajmuje ona najwięcej czasu. Kolejny etap to etap eksploatacji oraz prowadzenia i nadzoru nad obsługą obiektu. Następna faza to przebudowa bądź też w skrajnych wypadkach wyburzenie i zmiana sposobu zagospodarowania terenu. Bardzo często zanim dojdzie do ostatniej fazy następuje zmiana właściciela (inwestora). Obiekty budowlane można podzielić na trzy podstawowe typy. Pierwszy z nich to budynek. Posiada on zbiór wszystkich instalacji i urządzeń technicznych. Kolejny typ obiektów budowlanych to budowle. Ostatni typ to obiekt małej architektury. Jak widać nawet pod tak oczywistym terminem jakim jest obiekt budowlany kryje się coś więcej. W dzisiejszych czasach coraz częściej w budownictwie można napotkać budynki modułowe. Są to obiekty, które powstają z gotowych, prefabrykowanych modułów.