Pompy i hydrofory

W wielu regionach, a zwłaszcza na wsiach brak jest instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. To właśnie zmusza ludzi do budowy własnych ujęć wody i samodzielne odprowadzanie ścieków. Konieczne jest wtedy stosowanie specjalnych urządzeń pompowych. Inne są do wody czystej a inne do brudnej i ścieków. Wyróżniamy dwa rodzaje urządzeń pompowych, a mianowicie pompy i hydrofory. Na naszym rynku dostęp mamy do pomp ręcznych, elektrycznych. Pompa wybierana przez nas w zależności od typu studni. Woda ze studni czerpana jest za pomocą pompy ośrodkowej o osi poziomej. W zależności od mocowania pompy, wyróżnić możemy stacjonarne, które mocowane są do fundamentu a następnie łączone z instalacją rurową na sztywno. Kolejny rodzaj to przenośne, które wyposażone są w uchwyt i ustawiane swobodnie na podstawie. Pompy przenośne łączone są z instalacją za pomocą przewodów elastycznych, czyli węży. Hydrofor natomiast jest urządzeniem, który zapewnia nam stałe ciśnienie wody w sieci wodociągowej. Zbudowana może być z jednej lub większej liczy pomp, zbiornika ciśnieniowego oraz z presostatu.