Problemy z wykopaniem fundamentów

Problemy z wykopaniem fundamentów

Głębokie wykopy, które stanowią pierwszy sygnał świadczący o tym, że prace budowlane zostają rozpoczęte, zawsze muszą być bardzo dobrze zabezpieczone. Nie można dopuścić do sytuacji, w której to, wykopane już, ale jeszcze niezalane fundamenty zaczynają się osuwać. Oznacza to, że teren jest bardzo miękki, koniecznie jest jego wzmocnienie, a być może także należy poszukiwać innych rozwiązań, które skutecznie rozwiążą pojawiający się problem. Doświadczeni murarze wiedzą bardzo dobrze, że zmienia osuwającą się z fundamentów, podobnie jak zbierająca się w nich woda, są bardzo ważnym sygnałem, którego nie można w żadnym wypadku lekceważyć. Zwykle są to sygnały świadczące o tym, że także na kolejnych etapach budowy może dochodzić do podobnych problemów, a sam dom, który będzie postawiony w takim miejscu może się w przyszłości zapadać. Z tego też względu tak ważne jest podjęcie odpowiednich kroków zapobiegających takiej sytuacji, już na etapie wykopywania fundamentów, zanim jeszcze zostaną zalane. Dzięki odpowiednim środkom możliwe staje się nie tylko wzmocnienie samych fundamentów, ale także i ścian całego domu. Unika się, a niekiedy opóźnia proces zapadania domu, który jest dla niego zawsze bardzo groźny. Przede wszystkim jednak należy podjąć decyzję czy na pewno należy w tym miejscu budować dom, czy też lepiej będzie wybrać inne miejsce na działce.