Przygotowanie się do budowy domu

Przygotowanie się do budowy domu

Za każdym razem, kiedy osoba zleca Ci budowę domu, swoją pracę zaczynasz od zapoznania się z działką budowlaną oraz projektem przygotowanym przez architekta. W ten sposób chcesz nie tylko ocenić chociażby w przybliżeniu czas, jaki będzie Ci potrzebny na prowadzenie budowy, ale także chcesz się przekonać czy rozwiązania zawarte w projekcie są możliwe do zrealizowania, czy nie zapomniano w nim na przykład o konieczności wykonania drenów lub wykonania wzmocnień fundamentów. Z tego też względu wiesz bardzo dobrze, że zanim przystąpisz do pracy, musisz mieć pewność, że projekt przedstawiony Ci przez klienta jest bez wad, a całą inwestycję można będzie zrealizować w określonym przez Ciebie terminie. Masz świadomość tego, że w czasie pracy może się okazać, że konieczne jest wykonanie dodatkowych prac, których wcześniej ani ty, ani architekt nie przewidzieliście. Masz jednak świadomość tego, że im bliżej przyjrzysz się przedstawionemu Ci projektowi, tym więcej niedoskonałości będziesz mógł zauważyć, a tym samym będziesz miał czas na to, aby uzgodnić z klientem wszystkie potrzebne Twoim zdaniem poprawki. Wiesz bardzo dobrze, że takie nastawienie do pracy pozwala Ci uniknąć bardzo wielu problemów. Pomimo tego, że Twoi klienci czasem z nieufnością podchodzą do Twoich propozycji, to zawsze jednak są zadowoleni z efektu końcowego.