Przyłącze wodociągowe

Zanim będziemy mogły skorzystać z przyłącza wodociągowego konieczne jest sprawdzenie decyzji o warunkach zabudowy. To w decyzji o warunkach zabudowy danej działki mogą znajdować się informacje na temat tego, że budynek ma być podłączony do sieci wodociągowej. Poza tym również potrzebna jest nam mapka działki sytuacyjno-wysokościowa. Oczywiście musi zostać tam zaznaczony dom do którego przyłącze będzie doprowadzane. Jeśli przyłącze to będzie przebiegać przez inne działki, to konieczne jest uzyskanie zgody pisemnej od właścicieli tych działek. Jeśli posiadamy te dokumenty, to kolejnym krokiem będzie danie się do miejscowego zakładu wodociągowego. To ich zadaniem jest ustalenie technicznych warunków przyłącza. Chodzi tutaj głównie o ustalenie jego miejsca, oraz zakresu niezbędnej rozbudowy sieci. Potrzebny jest również projekt przyłącza, który wykonywany jest na podstawie warunków technicznych. Projekt taki wykonywany jest przez odpowiedniego projektanta, który posiada odpowiednie uprawnienia.