Specjalista budowlany – inżynier budownictwa

Specjalista budowlany – inżynier budownictwa

Studia to w dzisiejszych czasach przyszłość. Najbardziej pożądani są inżynierowie. Jednym z kierunków technicznych jest inżynieria budowlana. Inżynier budownictwa to zawód, który opiera się przede wszystkim na projektowani, planowaniu budowy, budowie i kierowaniu pracami na budowie. Jest to zdecydowanie trudny kierunek. Wszystkie kierunki techniczne wymagają ścisłego umysłu. Inżynier budowy ma również za zadanie sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem prac budowlanych. Zawód inżyniera jest tytułem chronionym, a wywodzi się z zawodu architekta. Kierunek inżynieria budowlana dzieli się na specjalizacje. Powiązane są one z rodzajem projektowanych i wznoszonych obiektów. Większość uczelni w naszym kraju nakłada nacisk na inżynierię lądową czyli tak zwane budownictwo. Skończenie takich studiów wiąże się z nabyciem tytułu inżyniera budowlanego ( I stopień) lub Magistra inżyniera (II stopień). Studia te wymagają wiele nauki. Podczas ich studenci muszą przyswoić wiedzę z przeróżnych dziedzin budowlanki. Uczą się projektować. W dzisiejszych czasach mało co robi się ręcznie dlatego niezbędne jest opanowanie różnych programów komputerowych, które służą właśnie do projektowania. Mimo, że nie są to łatwe studia warto zdecydować się na ten kierunek studiów.