Studnia

Większość z nas wie, że doprowadzać wodę do domu możemy na dwa sposoby: albo z zewnętrznej sieci wodociągowej albo z własnego ujęcia, czyli studni. Czasami, a zwłaszcza wtedy kiedy zależy nam na obniżeniu kosztów, to ludzie korzystają z obu tych źródeł doprowadzania wody do domu. Większość ludzi podłączonych jest to zewnętrznej sieci wodociągowej. Warto jednak zastanowić się nad możliwością własnej studni. Za pomocą studni czerpiemy wodę z warstw wodociągowych. Pierwsza warstwa jest najpłytsza, i wynosi do 10 metrów. Występuje ona pod warstwą gleby i nie jest przykryta ta warstwa warstwą nieprzepuszczalną. Dlatego też do jej warstwy mogą dostawać się różnego rodzaju zanieczyszczenia. Poziom drugi leży na głębokościach znacznie większych. Sięgać może nawet 100 metrów. Podczas podejmowania decyzji o studni, musimy również zdecydować się na rodzaj studni. Jaka ma ona być kopana, abisyńskie czy wiercone. Nie ma wątpliwości, że wiercone są najpopularniejsze, a dochodzą do warstw wodonośnych czyli najczęściej do 20 lub 30 metrów.