Teren uzbrojony – jakie musi spełniać warunki

Teren uzbrojony – jakie musi spełniać warunki

Planując budowę własnego domu, najpierw oczywiście szukamy odpowiedniej działki, w dobrej lokalizacji, spełniającej nasze oczekiwania. Następne ważne kwestie to możliwość uzyskania pozwolenia na budowę w tym miejscu domu. Bezpośrednio z wydaniem takiego pozwolenia wiąże się sprawa uzbrojenia terenu. Nie jest to nic innego, jak możliwość przyłączenia do działki takich niezbędnych mediów jak prąd, woda, kanalizacja czy gaz. Obowiązujące obecnie przepisy budowlane stanowią, że warunkiem niezbędnym rozpoczęcia budowy jest zagwarantowanie możliwości doprowadzenia do działki niezbędnych mediów. Takie przyłącza nie mogą być za bardzo oddalone od naszej działki, zazwyczaj jest to odległość wynosząca około 10 metrów – na pewno nie może być to dalej niż 30 metrów od granicy działki. Zgodnie z przepisami, w sytuacji, kiedy nie ma możliwości czy odpowiednich warunków do przyłączenia do działki takich mediów jak sieć wodociągowa czy kanalizacyjna, konieczne jest zapewnienie z możliwości indywidualnego ujścia wody i zasilania w tą wodę, jak też bodowa stosownego zbiornika bezodpływowego – na ścieki bądź też urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków. W sytuacji, kiedy zamierzamy wybudować dom wielorodzinny, również musimy spełnić stosowny warunek dotyczący kanalizacji, bowiem musi ona umożliwić odprowadzenie wody opadowej do sieci kanalizacyjnej deszczowe, albo też do sieci ogólnospławnej. Jeśli nie można spełnić tego warunku, można odprowadzać wodę deszczową na własny teren, jednak powinien być on nieutwardzony – mogą tez być wykorzystane do tego celu specjalne zbiorniki. Jeżeli teren nie jest skanalizowany, jest szeroki wybór oczyszczalni przydomowych, ekologicznych, ekologicznych przystępnych cenach i nie uciążliwych ani dla środowiska naturalnego, ani dla przyszłych mieszkańców domu.