Wycinka drzew na swojej działce – czy wymagane jest zezwolenie

Wycinka drzew na swojej działce – czy wymagane jest zezwolenie

Wielu ludzi uważa, że skoro na ich działce znajdują się jakieś drzewa, nie jest to las, więc można wyciąć takie drzewo bez jakiegokolwiek zezwolenia – jednak prawo obowiązujące w naszym kraju mówi zupełnie coś innego. Okazuje się, że szereg okoliczności wskazuje, jakie drzewa i kiedy możemy wyciąć, a kiedy niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia na wycinkę. Ustawa o ochronie przyrody mówi, że jeżeli na naszej działce rosną drzewa, których wiek przekroczył lat 10, nie możemy ich wyciąć samowolnie. Należy w takiej sytuacji złożyć stosowny wniosek do urzędu gminy właściwego miejscowo – o wycinkę takich drzew. Chyba, że są to drzewa owocowe, wtedy niezależnie od ich wieku, wielkości czy obszaru możemy je wycinać bez niczyjej zgody. We wniosku o wycinkę drzew czy nawet pojedynczego drzewa należy zamieścić szereg informacji, a więc dane właściciela nieruchomości oraz tytuł prawny własności działki, wyszczególnienie gatunków drzew, ich wieku, obwodu pnia (mierzymy ten obwód na wysokości 130 cm od podłoża) podać przyczynę, dlaczego chcemy usunąć drzewa oraz termin i wielkość planowanej przez nas wycinki. Za złożenie takiego wniosku wnosimy opłatę w wysokości pięciu złotych, przy czym za każdy załącznik do wniosku płacimy po 50 groszy. Jeśli jest taka sytuacja, że nasza nieruchomość znajduje się w pobliżu rezerwatu przyrody czy na przykład obszaru szczególnie chronionego przyrodniczo, wycięcie jakichkolwiek drzew będzie raczej niemożliwe, chyba że są one stare lub chore i zagrażają otoczeniu. Na pewno lepiej się upewnić, czy można wyciąć dane drzewo, gdyż kary za samowolną wycinkę drzew są niesamowicie wysokie – mogą być liczone nawet w setkach tysięcy złotych.