Zakończenie budowy domu

Zakończenie budowy domu

Kiedy zakończyliśmy budowę domu? Otóż wtedy, kiedy jest on wykończony na zewnątrz i wewnątrz, ma podłączone wszystkie media, teren wokół budowy został uporządkowany i nie zagraża bezpieczeństwu właściciela i osób postronnych. Zakończyliśmy wiec fizyczne budowę domy, ale teraz musimy zakończyć wszystko formalnie, aby w domu zamieszkać. O zakończeniu budowy należy powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną, straż pożarną i Państwową Inspekcję Pracy. Oczywiście z reguły nie odwiedzają one naszych domów, ale po czternastu dniach uznaje się, że wyrażają zgodę na użytkowanie obiektu. Trzeba też do gminy, złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy, które jest wyposażone w oryginalny dziennik budowy, stosowne oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, protokół uporządkowania terenu wokół. Kiedy do użytku ma być oddany budynek jednorodzinny inspektor nadzoru budowlanego najczęściej nie jedzie na miejsce budowy. On jedynie sprawdza dokumenty. Jeśli wszystko jest w porządku, będziemy mogli się wprowadzać po 21 dniach. Proces oddawania budynku do użytku jest zakończeniem długofalowego projektu i chociaż nie jest prosty, otwiera nam drzwi do wymarzonego domu. Staliśmy się właścicielami i użytkownikami domu, który kosztował nas sporo pracy i wysiłku, ale jednocześnie jest spełnieniem naszych marzeń.