Zaplanowanie etapów prac budowlanych

Zaplanowanie etapów prac budowlanych

Poszczególne etapy prac budowlanych zawsze muszą być bardzo dobrze zaplanowane. Dotycz to zwłaszcza budowy domów jednorodzinnych, kiedy to nie ma miejsca na najmniejsze błędy. Z tego też względu tak ważna jest nie tylko wcześniejsza próba ustalenia tego, ile czasu zajmie postawienie ścian, położenie dachu, czy wylanie posadzek, ale także ogromne znaczenie ma to, aby potrafić przewidzieć, że poszczególne etapy mogą nam sprawiać zdecydowanie więcej problemów niż początkowo było to zakładane. Dlatego też planując poszczególne etapy budowy, nigdy nie należy zakładać najbardziej optymistycznego wariantu, nie należy także zakładać najgorszych rozwiązań z możliwych. Należy jednak przewidzieć sytuację, w których to koniecznie będzie przeznaczenie większej ilości czasu na poszczególne etapy, a tym samym cała budowa zostanie później ukończona. Z tego też względu należy się zastanowić nad tym, czy klient powinien poznać chociażby przybliżony termin zakończenia prac budowlanych, czy raczej należy powiedzieć, że podanie precyzyjnego terminu jest niemożliwe, z bardzo wielu względów. Warto jednak pamiętać o tym, że każdy etap prac budowlanych musi być prowadzony bardzo ostrożnie. Nie ma w nim miejsca nie tylko na poprawki, ale także na wykonywanie kolejnych prac w sposób bardzo nieprecyzyjny, ponieważ klient ma prawo wymagać wykonania niezbędnych poprawek.