Zasady układania instalacji elektrycznej

Wykonanie i zaprojektowanie instalacji elektrycznej należy do jednych z najtrudniejszych prac. Instalacja ta musi zapewniać bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom budynku, nawet tym, którzy mogą korzystać z niej w sposób nieprawidłowy. Podstawę instalacji stanowi odpowiednie okablowanie. W przypadku budynków mieszkalnych najczęściej stosowane są tu przewody płaskie. Umieszcza się je w ścieżkach wyciętych w powierzchni tynku. Do mocowania przewodów do ścian stosowane są uchwyty wykonane z plastiku, rzadziej uchwyty metalowe. Przewody mogą być również prowadzone w plastikowych rurkach. Wówczas bruzdy w ścianach muszą być głębsze. Rozwiązanie to jest jednak droższe, wymaga również od elektryków więcej pracy. Instalacja elektryczna musi zostać ułożona zgodnie z pewnymi zasadami. Przewody prowadzone są zawsze w poziomie i pionie, nigdy natomiast nie prowadzi się przewodów po skosach. Konieczne jest zachowanie odpowiednich odstępów od krawędzi okien i drzwi. W pomieszczeniach najczęściej przewód prowadzony jest w formie pierścienia. W ten sposób w przypadku jego przerwania w jednym miejscu większość gniazdek, łączników, nie zostaje odciętych od zasilania. Przewody są ze sobą łączone jedynie w specjalnych puszkach instalacyjnych. Puszki te powinny być widoczne tak, by można było się do nich dostać w razie koniecznych napraw.