Znajomość prawa budowlanego

Znajomość prawa budowlanego

Prawo budowlane bardzo dokładnie określa nie tylko to, jak należy zabezpieczyć teren budowy, ale także to, w jaki sposób należy go oznaczyć tak, aby każda przechodząca obok niego osoba wiedziała, że przekroczenie ogrodzenia może okazać się dla niej bardzo niebezpieczne. Prawo budowlane określa także to, jakie formalności muszą zostać dopełnione, aby można rozpocząć budowę, jakie ograniczenia mogą zostać nałożone w związku z prowadzoną budową, oraz jakie są konsekwencje nie przestrzegania poszczególnych nakazów. W konsekwencji znajomość prawa budowlanego jest bardzo ważna, zwłaszcza przez osoby, które formalnie odpowiadają za sposób, w jaki prowadzone są prace budowlane. To one zazwyczaj, jako pierwsze ponoszą odpowiedzialność, to one mają często obowiązek dopilnowania tego, aby teren budowy został ogrodzony oraz oznaczony we właściwy sposób. Z tego też względu osoby, które przyjmują na siebie tak dużą odpowiedzialność muszą dysponować określonymi środkami, które pozwolą im na przykład przekonać inwestora do określonych zachowań. Znajomość prawa budowlanego jest ważna także z innych względów. Dzięki tej wiedzy, osoby odpowiedzialnie za prowadzenie prac budowlanych wiedzą, jakich błędów nie mogą popełniać, kiedy muszą zwrócić się o pomoc do architektów, a kiedy mogą samodzielnie zadecydować o wprowadzeniu zmian w projekcie.